Ngā Kapa

Te Haka

Te Pūtake me te Hītori o te Haka
Mō te nuinga o te hunga tauiwi i Aotearoa i ēnei rangi ākene ko ō rātau mōhiotanga mō te Haka e whāiti noa iho ana ki te Haka rongonui e kīia nei ko "Ka mate, Ka mate", i titoa e te rangatira nō Ngāti Toa, e Te Rauparaha i te takiwā o te tau 1820. Ko te nuinga o ngā kapa hākinakina, me ngā kaihākinakina ka haere ki tāwāhi i Aotearoa ka kawe atu i te haka "Ka mate" i raro i tā rātau kaupapa.