Ngā Whārangi Kaitākaro

Glen McIntyre

Hooker

Tauanga
Whakahoungia
Pakeke
31
Tākarotanga
3
Piro
5
Ūnga
1
Whana Turuki
0
Whana Hāmene
0