‘Au ta’itasi

O le Haka

Tala‘aga ma talatu’u o le Haka
O nei aso, o le tele o tagata Niu Sila e lē o ni Māori, e lē o tele se mālamalama’aga i le tāua o le Haka, ma o le to’atele, na o le Haka lea e māsani ona fa’atino e silafia uma, o le “Ka mate, Ka mate”, le Haka na tusia e Te Rauparaha i le vāitau o le 1820. O se ali’i tāua o le Ngati Toa, se tasi o alaalafaga (iwi) o tagata Māori. E tele ‘auta‘a‘alo ma tagata ta‘a‘alo a Niu Sila e malaga atu i fafo, ua fuafuaina le fa‘aaogāina o le Haka lea o le “Ka mate” i le lātou polokalame.