Fa’afeso’ota’i mai

‘Ae le’i fa’aaogā le pepa fesili o lo’o i lalo, fa’amolemole faitau a mātou Fesili Masani (FAQ), pe maua se tali o au fesili. Talu ai le tele o imeli e maua, mātou te tali lava na o fesili e lē o mafai ona maua sana tali mai le Fesili Masani (FAQ).

 

Fa’amolemole ‘o’omi ‘i’inei mo le

 

‘Ōfisa a le NZR i Ueligitone:

New Zealand Rugby House
Level 4, 100 Molesworth Street
Wellington 6011
New Zealand

Postal Address
PO Box 2172
Wellington 6140
New Zealand

P: 64 (0) 4 499 4995
 
‘Ōfisa i ‘Aukilani:

3B
125 The Strand
Parnell
Auckland

Postal Address
PO Box 2453
Shortland Street
Auckland

 

‘Ōfisa e Fa’afoeina Fa’aseā:

 

Ua fa’atūina a le NZR le ‘ōfisa tūto’atasi mo le fa’atulagaina o fa’aseā ua tu’uina mai, ona o ‘āmio lē pulea ma matagā mai so’o se tasi o lo’o ‘auai i Lakapi. Mo nisi fa’amatalaga, fa’amolemole ‘o’omi i’inei.