Teams

O ‘au, Fa‘amatalaga o tagata ta’a’alo, Tala Fou ma Ata

‘Aufili a A’oga i Niu Sila

About the team

O le ‘aufili New Zealand Schools, o le vāega muamua lea e fa’atulaga ai le itū-maualuga o le ta’alo mo ‘au lakapī a Niu Sila. E ‘āmata ai ona fa’ailoa ai i tupulaga faia‘e, i tū ma aga maualuga o ‘aufili a le atunu’u i Niu Sila. O le tele o tagata ta’a’alo ua ‘ausia le tulaga polōfesa ma fili mo ‘au tetele o le atunu’u, sa ‘āmataina lo lātou olaga ta’alo i le New Zeland Schools.

2021 SQUAD