Timī

Ko e Haka

Tupu‘anga mo e Hisitolia ‘o e Hakā
Ko e toko lahi taha ‘o e kakai ‘oku ‘ikai ko ha Mauli -Nu’u Sila kinautolu, ko ‘enau ma’u ki he Haka ‘oku fakangatangata pea ‘oku lahi hono ngāue ‘aki e Haka ‘oku ui ko e “Ka mate, Ka mate” ‘a ia na’e fa’u e Ngati Toa ko e ‘Eiki mei he Te Rauparaha he 1820 nai. Lahi e ngaahi timi sipoti mo e kakai taautaha ‘oku nau folau atu mei Nu’usilani ki he ngaahi fonua muli ‘oku nau faka’aonga’i e haka “Ka mate” ko e konga ‘enau polokalama.