Teams

Timī, Fakamatala Taautaha e Kau Va’inga, Ongoongo moe Vitiō Fakamuimuitaha

Timi Tautau toko fitu ‘a e All Blacks

Next match

VS
all blacks badge light
Timi Tautau toko fitu ‘a e All Blacks
Dignity Health Sports Park, Los Angeles

About the team

Ko e timi tau tau toko fitu ‘a e All Blacks kuo nau kau ‘ihe laulotaha he fe’auhi tautau toko fitu fakamāmani lahi, pea ‘oku nau kau ma’u pe ‘i he ngaahi fe’auhi he World Rugby Sevens World Series, ‘a ia kuo nau ikuna ai tu’o 12.

Ko e All Blacks tau tau toko fitu ne nau hiki’I e Ipu Tautau Toko Fitu tu’o tolu, he 2001, 2013 pea mo e 2018, tanaki ki ai e metali ‘e fa he Sipoti Kominiueli Metali Koula.

Ko e timi tautau toko fitu ‘a e All Blacks na’e fuofua fili ia he 1973 pea fuofua kau atu ki he fe’auhi faka tu’apule’anga ‘ihe 1983 – ‘a e fe’auhi ‘iloa koia ko e Hong Kong Sevens.

Ko e kau All Blacks tau tau toko fitu eni kuo nau ma’u e langilangi koe tokotaha va’inga tautau toko fitu lelei taha ia ‘oe ta’ū, tā tu’o nima; Afeleke Pelenise (2007), DJ Forbes (2008), Tomasi Cama (2012) pea mo Tim Mikkelson (2013). Ko DJ Forbes ‘oku ne kei ma’u e lekooti ‘o e va’inga tu’o lahi taha talu mei he ‘ene kau he tunameni ‘e 89 ki mu’a pea toki mālōlō mei he va’inga he 2017.