Teams

Timī, Fakamatala Taautaha e Kau Va’inga, Ongoongo moe Vitiō Fakamuimuitaha

All Blacks

Next match
Event text Event text
00 DAYS: 00 HOURS: 00 MINS 00 SECS
SEASON STATS
UPDATED
GAMES
13
WON
8
DRAWN
1
LOST
4
POINTS
420
TRIES
55
CONV
44
PEN
18
SEASON STATS
UPDATED
GAMES
13
WON
8
DRAWN
1
LOST
4
POINTS
420
TRIES
55
CONV
44
PEN
18
View All Fixtures & Results

About the team

Ko e All Blacks ‘ae timi kakai tangata tu’ukimu’a taha ‘ihe ‘akapulu faka-vaha’apule’anga ‘ihe hisitolia ‘oe sipoti koeni ‘i māmani pea koe lēkooti ‘enau ikuna ‘oku peseti ‘e 77.41% koe 580 mei he (1902 – 2019).

Talu mei he’enau fakahoko e ‘uluaki tau tesi ‘i he 1903, mo e hanga ‘e he All Blacks ‘o fakahoko e malohi ta tu’o lahi pea nau a’usia e langilangi kotoa pe pea ‘oku ‘iloa kinautolu ko e taha ‘o e ngaahi timi laulotaha ‘iha fa’ahinga sipoti pe ‘i māmani. Ko e All Blacks ‘oku ‘iloa kinautolu koe fuofua timi ‘akapulu ia ‘oku ne mālohi ‘I he Tau Tesi ’e 500 pea mo toe malohi tu’o tolu he tau ki he Ipu ‘Akapulu ‘A Mamani, mei he 2011 ki he 2015, tanaki ki ai ‘a ‘enau malohi he fuofua tau ki he Ipu he 1987. Ne nau toe malohi foki tu’o 10 mei he ‘enau tau tu’o 16 kihe Ipu ‘o e Tri-Nations pea mo ‘enau toe pukepuke e mālohi he Ipu Bledisloe he ta’u ‘e 17 (2013-2019).

Ko ‘enau ikuna ‘i tu’apule’anga ‘oku ta’ehanotatau, mālohi faka’aufuli he Grand Slams ‘e 4 mei he tua ‘e 9 ‘aia koe 1978, 2005, 2008 pea mo e 2010. ‘Osi ko ē hono ma’u e Ipu ‘oe fe’auhi ‘Akapulu ‘a Mamani, na’e fakahoko ‘I Nu’usilani he 1987 mo e 2011, na’e toe malohi e All Blacks ‘i ‘Aositelelia ‘i he Fainolo ‘oe Ipu ‘a māmani ‘ihe 2015 ‘i Twickenham ke lesisita ai enau fuofua ikunaʻi ‘ae hau ‘oe ‘akapulu ‘iha feitu’u kehe mei Nu’usilani.
Talu mei ‘Okatopa 2003, ‘i hono ‘uluaki ngāue’aki ‘oe sisitemi lau poini ‘ehe Komiti ‘Akapulu ‘a Māmani, mo hono pukepuke ‘ehe All Blacks ‘ae tu’unga fika ‘uluaki ‘ihe 80% ‘oe vaha’a taimi koia. Mei he 2009 ki he 2018, na’e toe pukepuke ai ‘e he All Blacks ‘a e fika ‘uluaki ‘ihe faka hokohoko ‘a e tu’unga ‘Akapulu ‘a Māmani.

Na’e toe ma’u foki ‘ehe timi ‘ae langilangi koe timi lelei taha ia ‘oe ta’u ‘o hokohoko he ta’u ‘e fitu ta’emotu mei he 2010 – 2016.

Koe fakakatoa e fakamatala fakaikiiki moe ‘analaiso ma’au lomi heni