Teams

Timī, Fakamatala Taautaha e Kau Va’inga, Ongoongo moe Vitiō Fakamuimuitaha

Heartland XV

About the team

Ko e New Zealand Heartland XV, na’e ‘uluaki ‘iloa ko e New Zealand Divisional XV, na’e fokotu’u ia he 1988 ke faka’ali’ali ai e kau va’inga mei he Division Two mo e Three ‘I he Air New Zealand NPC ki he ‘akapulu he tu’unga ma’olunga ange. ‘Ihe 2006, hanga ‘e he Heartland Championship ‘o fetongi’i e Division Two mo e Three ‘a e Air New Zealand NPC pea hanga ‘e he fe’auhi ko ‘eni ‘o ;oange ai e faingamālie ‘a e fanau va’inga ke nau ma’u ai ha ‘a nau ngeia fakakatoa. Ko e ‘uluaki New Zealand Heartland XV timi na ‘e tua he Pasifiki he 2005 pea nau fakahoko ai e tau ‘e ono (malohi kotoa), kau ai mo e tau mo Tonga pea mo Fisi. Mei ai na’e hoko atu e tua ‘a e timi ki Argentina he 2016 pea mo United States he 2008, ‘o malohi ai he Pacific Coast Grizzlies pea mo e USA Select XV.

Ko e timī ‘oku hoko ia ko e fakava’e ki he kau va’inga toko lahi e All Blacks ‘I ho nau ta’u va’inga kau ai ‘a Carlos Spencer pea mo Justin Marshall. Kau va’inga ne nau kau mai he timi New Zealand Heartland XV ‘I he kamata ‘anga ‘enau va’inga ‘oku kau ai ‘a Jeff Wilson, Todd Blackadder, Norm Hewitt, Simon Culhane pea mo Mathew Cooper.